E-Ticaret Ön Bilgilendirme Formu

SATICI :
ADRES :
TELEFON / FAX :
E-POSTA :
ÜRÜN İADE ADRESİ :

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
ÜRÜN BİLGİSİ : Ürün Detayları ve temel nitelikleri...
ADET :
FİYAT :
KARGO MASRAFI :
KDV DAHİL FİYAT :
ÖDEME ŞEKLİ :

Ödemenin kredi kartı kullanarak yapılması halinde, banka tarafından farklı taksit uygulaması gerçekleştirilebilir. Bu kampanyaların bankalar Satıcı'ya bildirilmemesi halinde bilgi verilmesi imkanı fiilen olmayacaktır. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde yetkisiz ve/veya hukuka aykırı kullanım tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumda 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

CAYMA HAKKI
Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkı, yazılı olarak veya cayma hakkında form doldurulmak üzere internet üzerinden yapılabilir. (Bkz. Cayma Hakkı Formu) Hukuka ve sözleşmeye uygun cayma hakkının Satıcı'ya bildirilmesi üzerine, Alıcı tarafından yapılan tüm ödemeler Alıcı'ya 10 gün içerisnde iade edilecektir. Cayma hakkını kullanan Alıcı'nın orijinal faturayı ve satıma konu malı iade yükümlülüğü bulunmaktadır. İade için Alıcı'dan hiçbir masraf alınmayacaktır.

YETKİLİ MAHKEME
Alıcı-Satıcı arasında doğacak hukuki uyuşmazlıklar, uyuşmazlığa ilişkin parasal değer ve sınırlar ölçüsünde Alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

TESLİMAT
Mal/Hizmet'in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir.Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Mal ve Hizmet faturası kargo paketi üzerinde teslim edilecek olup, üzerinde fatura olmayan, bozulmuş, ıslanmış ve zarar gören paketlerin Alıcı tarafından bu sebep bildirilerek reddedilmesi gerekmektedir.

SİPARİŞ TAKİBİ
Alıcı'nın Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşmeyi onaylamasını müteakip, Satıcı tarafından Alıcı'ya sipariş teyit konulu ve içeriğinde sözleşme bulunan bir e-posta gönderilecektir. Sipariş teyit e-postasından bulunan sipariş takip numarası ile Alıcı siparişine ilişkin süreçleri takip edebilecektir.

YÜRÜLÜLÜK
İşbu ön bilgilendirme formu mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgilendirmeler içermekte olup, bu formun onaylanması ile sözleşme aşamasına geçilecektir. Satıcı tarafından dönemsel ve sürekli satışa ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır. Satıcı tarafından fiyat sabitlenmesine ilişkin herhangi bir taahhütte bululmamıştır. Ön Bilgilendirme Formu'nun Alıcı tarafından onaylanması, ön bilgilendirme ve sözleşme formunun Alıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. (TARİH : .../.../....)

SATICI :
İLETİŞİM :
ALICI :
İLETİŞİM :

E-Bülten

Kampanyalarımızdan haberdar olmak ister misiniz?